Privacyverklaring

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens/ Contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en danken u hartelijk voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Vitafy GmbH, Radlkoferstr. 2, 81373 München, Duitsland, Tel: 0800-0232505, E-Mail: info@gymqueen.nl (hierna: Vitafy). De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 De verantwoordelijke heeft voor deze website een gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld. Deze is als volgt bereikbaar: Maximilian May, Vitafy GmbH, Radlkoferstr. 2, 81373 München, datenschutz@vitafy.de

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen aan de verantwoordelijke) gebruik van een SSL- c.q. TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks “https://“ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2. Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Bij uitsluitend informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen dat u zich niet registreert of de informatie op andere wijze aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser doorgeeft aan onze server (de zogenaamde server-logfiles). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die we om technische redenen nodig hebben om u onze website te kunnen tonen:

 • welke van onze website u bezoekt;
 • datum en tijdstip van uw bezoek;
 • hoeveelheid verzonden gegevens in bytes;
 • bron van waar u naar onze website werd geleid;
 • gebruikte browser;
 • gebruikt besturingssysteem;
 • gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd).

De verwerking gebeurt overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang voor de verbetering van de stabiliteit en de functionaliteit van onze website. Er vindt geen verspreiding of ander gebruik van de gegevens plaats. Wij behouden ons het recht voor de server-logfiles achteraf te controleren voor zover er concrete vermoedens bestaan op onrechtmatig gebruik.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien:

 • u nadrukkelijk uw toestemming hiervoor hebt gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor afwikkeling van een overeenkomst met u;
 • de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een rechtsverbintenis;
 • de verwerking noodzakelijk is voor behartiging van een gerechtvaardigd belang en er geen ernstige vermoedens bestaan dat er een overwegend beschermend belang bestaat aan het niet verstrekken van uw gegevens.

3. Cookies

Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina´s cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen. Sommige van deze cookies worden aan het einde van uw bezoek na het sluiten van uw browser, weer gewist (dit zijn de sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer staan zodat onze partnerbedrijven (cookies van derden) bij een volgend bezoek uw browser kunnen herkennen (permanente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken de cookies persoonlijke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en het IP-adres. Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde tijdsduur die afhankelijk van de soort cookie verschillend kan zijn.

Cookies dienen er deels voor om het opslaan van instellingen in het bestelproces makkelijker te maken (ze onthouden bijvoorbeeld de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website). Indien we via afzonderlijk geïmplementeerde cookies ook persoonsgegevens verwerken, gebeurt deze verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG of voor de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

Wij werken eventueel samen met reclamepartners die ons helpen om ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Daarom worden hiervoor bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven (cookies van derden) op uw harde schijf geplaatst. Als we samenwerken met de genoemde reclamepartners wordt u persoonlijk in de onderstaande paragrafen geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de afzonderlijk verzamelde informatie.

We wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt zo zelf beslissen over acceptatie of afwijzing van bepaalde cookies. Elke browser is anders waar het om het beheer van cookies gaat. Meer informatie hierover en over wijzigen van cookie-instellingen vindt u voor de afzonderlijke browsers in onderstaande links:

We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website bij het niet accepteren van cookies beperkt kan zijn.

Deze website gebruikt de cookie-toestemmingstool van consentmanager, Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden ("consentmanager") om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is.

Door de integratie van een overeenkomstige JavaScript-code krijgen gebruikers bij het oproepen van de pagina een banner te zien waarin toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden verleend door een vinkje te zetten. Op die manier blokkeert het instrument het plaatsen van alle cookies waarvoor toestemming is vereist, totdat de betrokken gebruiker toestemming verleent door een vinkje te zetten. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

Om de cookietool voor toestemming duidelijk te kunnen toewijzen aan individuele gebruikers en om de toestemmingsinstellingen van de gebruiker voor de duur van een sessie individueel te kunnen registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (waaronder het IP-adres) verzameld door de cookietool voor toestemming wanneer onze website wordt opgeroepen, doorgestuurd naar de servers van consentmanager en daar opgeslagen.

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is voorts Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door consentmanager, zie het privacybeleid van consentmanager op https://www.consentmanager.net/privacy.php.

4. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen (bijvoorbeeld met behulp van het contactformulier of per e-mail), worden uw persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het invullen van een contactformulier worden verzameld, is zichtbaar in het contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor het beantwoorden van uw vraag c.q. voor het opnemen van contact en gebruik door de daaraan verbonden technische administratie. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens ligt in ons gerechtvaardigd belang in het beantwoorden van uw vraag overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Als u contact met ons opneemt met als doel het afsluiten van een overeenkomst dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden na het verwerken van uw aanvraag gewist als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie definitief is afgedaan en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

5. Gegevensverwerking bij opening van een klantaccount en voor afwikkeling van een overeenkomst

Overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG worden persoonsgegevens ook verzameld en verwerkt als u ons deze gegevens verstrekt voor het aangaan van een overeenkomst of bij de opening van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is zichtbaar in de invoerformulieren. Verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk als u een bericht stuurt aan eerdergenoemd adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor het nakomen van de overeenkomst. Als de overeenkomst helemaal is afgehandeld of na verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens, rekening houdend met belastingtechnische of handelsrechtelijke bewaartermijnen, geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist. Dit voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor verder gebruik van uw gegevens of als we ons een wettelijk toegestaan gegevensgebruik hebben voorbehouden, waarover we u onderstaand nader informeren.

Wij gebruiken uw e-mailadres niet alleen voor de uitvoering van de overeenkomst maar ook om u te informeren over soortgelijke goederen/diensten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder dat hiervoor kosten ontstaan anders dan de transmissiekosten overeenkomstig het basistarief. Indien u geen verdere reclame wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar: datenschutz@vitafy.de of klik op de link “Afmelden” aan het einde van de nieuwsbrief.

6. Commentaarfunctie

In het kader van de mogelijkheid tot het reageren op deze website wordt behalve uw reactie zelf ook informatie opgeslagen over het tijdstip ervan en de door u gekozen naam. Deze worden eveneens op de website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres om veiligheidsredenen geregistreerd en opgeslagen en voor het geval dat de betrokkene door een reactie de rechten van derden schendt of onwettige inhoud plaatst. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen als een derde bezwaar maakt en van mening is dat de door u publiekelijk gemaakte inhoud onwettig is. De rechtsgrond voor de opslag van uw gegevens zijn overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b en f AVG. We behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden aangemerkt.

7. Het gebruik van uw gegevens voor direct marketing

7.1 Aanmelding voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich wilt aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief sturen we u regelmatig informatie over onze producten/aanbiedingen. De enige informatie die wij nodig hebben is uw e-mailadres. Het beschikbaar stellen van andere gegevens is vrijwillig, deze gegevens worden alleen gebruikt om u persoonlijk te kunnen benaderen. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dat betekent dat u eerst dan de nieuwsbrief per mail ontvangt zodra u nadrukkelijk heeft aangegeven dat het verzenden van de nieuwsbrief is toegestaan. Wij zenden u dan een bevestigingsmail waarin u wordt verzocht de link aan te klikken en waarmee u bevestigt dat u in toekomst de nieuwsbrief wilt ontvangen. Aanmelding voor de nieuwsbrief is toegestaan vanaf 16 jaar. Met uw aanmelding verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 par. 1 lid sub a AVG. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief slaan we uw door de Internet Service Provider (ISP) geregistreerd IP-adres evenals de datum en tijd van de registratie op om later mogelijk misbruik van uw e-mailadres te voorkomen. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht naar de verantwoordelijke te sturen. Na uitschrijving zal uw e-mailadres onmiddellijk worden verwijderd uit onze maillijst voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij geen overstijgend belang hebben bij het gebruik van uw gegevens en die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring hebben geïnformeerd.

7.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u ons bij aankoop van goederen c.q. diensten uw e-mailadres heeft gegeven, behouden we ons het recht voor om u regelmatig per mail te informeren over aanbiedingen voor soortgelijke goederen c.q. diensten uit ons assortiment. Hiervoor hoeven we, overeenkomstig art. 7 lid 3 UWG (Duitse wet tegen oneigenlijke concurrentie)/AVG geen afzonderlijke toestemming aan u te vragen. De gegevensverwerking vindt in zoverre uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang in gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien u het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel aanvankelijk hebt geweigerd, zal er door ons geen mailzending naar u plaatsvinden. U heeft het recht om het gebruik van uw e-mailadres voor de genoemde reclamedoeleinden te allen tijde met effect voor de toekomst tegen te spreken door een bericht te sturen aan de bovengenoemde verantwoordelijke. Hieraan zijn voor u alleen de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven van toepassing. Na ingang van uw tegenspraak wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

7.3 Reclame per post

Op basis van ons gerechtvaardigd belang op het gebied van gepersonaliseerde direct marketing behouden we ons het recht voor om uw voor- en achternamen, uw adres en voor zover we deze aanvullende gegevens in het kader van de contractuele relatie met u hebben ontvangen, uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw beroeps-, branche- of businessnamen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op te slaan en te gebruiken voor het per post toezenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten.

U kunt de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel te allen tijde tegenspreken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke..

8. Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 We werken voor de afhandeling van uw bestelling samen met onderstaande dienstverleners. Deze ondersteunen ons (deels) bij de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Deze diensten ontvangen in het kader van de volgende informatie bepaalde persoonsgegevens.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgestuurd naar de transporteur die de levering uitvoert, voor zover deze noodzakelijk zijn voor levering van goederen. We geven uw betalingsgegevens voor uitvoering van de betaling door aan de daarmee belaste kredietinstelling om de betaling te kunnen afwikkelen. Wanneer we een betalingsdienst inzetten, informeren wij u hier nadrukkelijk over. De rechtsgrond waarop het delen van de gegevens is gebaseerd is overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG.

8.2 Inzet van speciale diensten voor orderverwerking

 • De orderverwerking vindt plaats via de dienstverlener Arvato Distribution GmbH, Werner-Schroeder-Str. 1, 21035 Hamburg ("Arvato"). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan Arvato voor de afhandeling van de online-bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG.

  Arvato werkt voor leveringen samen met externe transporteurs (zoals DHL). Deze transporteurs ontvangen voor de uitvoering van de opdracht volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres
  • evt. uw postnummer (indien u de bestelling wilt laten leveren aan een DHL-servicepunt)
 • De orderverwerking vindt plaats via het fulfilment center Blank's GmbH & Co. KG, Bunde West 12-16, 26831 Bunde, Duitsland. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan an Blank's GmbH & Co. KG voor de afhandeling van de online-bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG.

  Blank's GmbH & Co. KG werkt voor leveringen samen met externe transporteurs (zoals DHL). Deze transporteurs ontvangen voor de uitvoering van de opdracht volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres
  • evt. uw postnummer (indien u de bestelling wilt laten leveren aan een DHL-servicepunt)

8.3 Inzet van betalingsdiensten

 • PAYONE

  Indien u kiest voor de betalingsoptie van de betalingsdienst PAYONE vindt de betalingsverwerking plaats via de betalingsdienst BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt/Main, aan wie we uw gegevens verstrekken in het kader van de tijdens het bestelproces ontvangen informatie en informatie over uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG. Het verstrekken van uw gegevens vindt uitsluitend plaats voor de betalingsverwerking met de betalingsdienst PAYONE en alleen voor zover dit hiervoor noodzakelijk is. Bancontact, Vorkasse en Ideal worden afgehandeld door Payone.

 • Paypal

  Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, debitering via PayPal of - indien aangeboden - "koop op rekening" of “termijnbetaling“ via PayPal geven we uw betalingsgegeven in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). Het delen van de gegevens vindt plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. PayPal houdt zich het recht voor om op kredietwaardigheid te toetsen voor de betalingswijze creditcard via PayPal, debitering via PayPal of - indien aangeboden - "koop op rekening" of “termijnbetaling“ via PayPal. Hiervoor worden uw betalingsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG verstrekt aan kredietregistratiebureaus op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal in de vaststelling van uw solvabiliteit. PayPal gebuikt het resultaat van de kredietwaardigheidstoets met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor de beslissing over de beschikbaarstelling van de aangevraagde betalingswijze. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden betrokken bij de informatie over de kredietwaardigheid, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden zijn onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens betrokken. Meer informatie over gegevensbescherming, onder andere over de ingezette kredietregistratiebureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full U kunt de verwerking van uw gegevens te allen tijde tegenspreken door een bericht te sturen aan PayPal. PayPal blijft echter gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor contractovereenkomstige betalingsverwerking.

8.4 Uitvoering van kredietwaardigheidstoetsen

 • Arvato infoscore (Geldt alleen voor zendingen via onze dienstverlener Arvato)

  In het geval dat we leveren onder eigendomsvoorbehoud (bijvoorbeeld door levering op rekening) behouden we ons het recht voor om een kredietwaardigheidstoets op basis van een mathematisch-statistische procedure uit te voeren vanwege ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te kunnen stellen. We geven de voor een kredietwaardigheidstoets noodzakelijke persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG door aan de volgende dienstverlener:

  arvato infoscore
  Risk Management
  infoscore Consumer Data GmbH
  Rheinstraße 99
  76532 Baden-Baden, Duitsland

  De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden betrokken bij de informatie over de kredietwaardigheid, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden zijn onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens betrokken. We gebruiken het resultaat van de kredietwaardigheidstoets in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van de beslissing voor de motivatie, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie.

  U kunt de verwerking van uw gegevens te allen tijde tegenspreken door een bericht te sturen aan de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke of aan het bovengenoemde kredietregistratiebureau. Wij behouden echter ook het recht om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor contractuele betalingsafhandeling.

 • Schufa Holding

  In het geval dat we leveren onder eigendomsvoorbehoud (bijvoorbeeld door levering op rekening), behouden we ons het recht voor om een kredietwaardigheidstoets op basis van een mathematisch-statistische procedure uit te voeren vanwege ons gerechtvaardigd belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te kunnen stellen. We geven de voor een kredietwaardigheidstoets noodzakelijke persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG door aan de volgende dienstverlener:

  SCHUFA Holding AG
  Kormoranweg 5
  65201 Wiesbaden, Duitsland

  De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden betrokken bij de informatie over de kredietwaardigheid, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden zijn onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens betrokken. We gebruiken het resultaat van de kredietwaardigheidstoets in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van de beslissing voor de motivatie, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie.

  U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door een bericht te sturen aan de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke of aan het genoemde kredietregistratiebureau. De SCHUFA behoudt het recht om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor contractovereenkomstige betalingsverwerking.

8.5 Parcellab

Bij het verzenden van goederen wordt de dienstverlener parcelLab gebruikt om de verzendmeldingen naar onze klanten over te nemen en hen te voorzien van de verzendstatus en het trackingnummer van hun zending. Hiervoor worden de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verzendingsinformatie (naam, adres, ordernummer, enz.) doorgestuurd naar parcelLab. Meer informatie vindt u in de privacy policy van parcelLab: https://parcellab.com/datenschutz/

9. Gebruik van Social Media: video´s

9.1 Gebruik van YouTube video´s

Deze website gebruikt de ingebedde functie van YouTube voor het vertonen van video´s van de aanbieder “YouTube“, onderdeel van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google“).

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt die overeenkomstig de informatie van de aanbieder een opslag van gebruikersinformatie eerst initieert bij de weergave van een video. Als de weergave wordt gestart van ingebedde YouTube video´s gebruikt de aanbieder YouTube-cookies om informatie te verzamelen over het gebruikersgedrag. Volgens de informatie van YouTube dienen deze onder andere voor het verzamelen van statistieken, ter verhoging van de gebruiksvriendelijkheid en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens als u een video aanklikt direct aan uw account toegewezen. Als u bezwaar hebt tegen toewijzing aan uw profiel bij YouTube, dient u uit te loggen voordat u de activeringsknop gebruikt. Google slaat uw gegevens op (ook voor niet-ingelogde gebruikers) als een gebruiksprofiel en evalueert deze gegevens. Overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG is een dergelijke evaluatie gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Google in het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op maat gemaakt ontwerp van de website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruikersprofiel. Indien u gebruik wilt maken van dit recht dient u contact op te nemen met Google.

Los bezien van de weergave van de ingebedde video´s wordt bij elke klik om deze video´s te openen een verbinding gemaakt met het Google netwerk “DoubleClick“ waardoor buiten onze invloed om verdere gegevensverwerkingsprocessen geïnitieerd kunnen worden.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst “Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube“ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

10. Online-Marketing

10.1 Gebruik van Google AdWords Conversie-tracking

Deze website gebruikt het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en in het kader van Google AdWords Conversie-tracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google“). Wij gebruiken Google AdWords om u met behulp van advertenties (zogenaamde Google AdWords) attent te maken op aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand daarvan kunnen we vaststellen hoe succesvol afzonderlijke reclamecampagnes zijn. Dit helpt ons om onze website aantrekkelijker te maken en de reclamekosten nauwkeuriger te kunnen berekenen.

De cookie voor conversie-tracking wordt geplaatst als een gebruiker klikt op een door Google gepubliceerde AdWord. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. Deze cookies verliezen doorgaans na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina´s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords klanten traceren. De informatie die met behulp van de conversie-cookies werd verzameld dient voor het verzamelen van conversie-statistieken voor AdWords klanten die hiermee hebben ingestemd. De klanten kennen zo het totaal aantal gebruikers dat heeft geklikt op hun advertentie en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversie-tracking tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Indien u niet wilt deelnemen aan tracking kunt u deze functie blokkeren door het deactiveren van de cookie van Google conversie-tracking via de instellingen in uw browser. U wordt dan niet opgenomen in de conversie-tracking statistieken. Wij gebruiken Google AdWords op basis van ons gerechtvaardigd belang aan doelgerichte reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst “Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over de privacyverklaring van Google vindt u hier: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor reclamedoeleinden duurzaam deactiveren door deze via de bewuste instelling van uw browser of door de browser plug-in in onderstaande link te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996

We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website bij het niet accepteren van cookies niet of beperkt kan zijn.

10.2 Gebruik van cadeaubon marketing dienstverleners

 • Sovendus Sales

  Voor de keuze van een voor u interessante aanbieding voor een cadeaubon geven we de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres, gepseudonimiseerd en versleuteld, door aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een mogelijk voorliggend bezwaar tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid3, art. 6 lid1 c AVG). Sovendus gebruikt het IP-adres uitsluitend voor doelen van gegevensveiligheid en het adres wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid1 f AVG). Bovendien geven we Sovendus voor betalingsdoeleinden gepseudonimiseerd het bestelnummer door, de bestelwaarde met valuta, de sessie-ID, de couponcode en het tijdstip (art. 6 lid1 f AVG). Indien u interesse heeft in een aanbieding voor een cadeaubon van Sovendus, er geen bezwaar is gemaakt tegen reclame op uw e-mailadres en als u op de in dit geval getoonde cadeaubon-banner klikt, geven we de aanhef, naam en uw e-mailadres door aan Sovendus (art. 6 lid1 b, f AVG). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de informatie over gegevensbescherming door Sovendus: https://www.sovendus.com/de/datenschutz/

 • Sovendus Select

  Voor de keuze van een voor u regionaal actueel interessant aanbod geven we gepseudonimiseerd en versleuteld de aanhef, het geboortejaar, land, de postcode, hash-waarde van het e-mailadres en uw IP-adres door aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 lid1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt bovendien gebruikt om rekening te houden met een mogelijk voorliggend bezwaar tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c AVG). Sovendus gebruikt het IP-adres uitsluitend voor doelen van gegevensveiligheid en het adres wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 f AVG). We geven bij het aanklikken van een aanbieding bovendien uw naam, adres en e-mailadres versleuteld door aan Sovendus om hen een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen laten doen (art. 6 lid1 b, f AVG). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de informatie over gegevensbescherming door Sovendus: www.sovendus.de/datenschutz

10.3 CleverPush

U kunt zich aanmelden voor ontvangst van onze pushberichten. Wij maken voor onze pushberichten gebruik van de verzenddienst “Cleverpush“, uitgevoerd door Cleverpush UG (beperkt aansprakelijk), Tondernstr. 1, 22049 Hamburg (“Cleverpush“).

Voor aanmelding dient u het verzoek voor ontvangst van berichten van uw browser te bevestigen. Dit proces wordt door Cleverpush opgeslagen. Daartoe behoort het tijdstip van aanmelding met uw browser-ID en uw apparaat-ID. De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk om in geval van misbruik een procedure te kunnen starten en daarmee onze rechtszekerheid veilig te stellen.

Om u de pushberichten te kunnen zenden, verzamelt en verwerkt Cleverpush in onze opdracht uw browser-ID en in het geval van gebruik van mobiele apparaten uw apparaat-ID.

Met een abonnement op onze pushberichten stemt u in met het ontvangen van onze pushberichten. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens na aanmelding van onze pushberichten is overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.

Cleverpush analyseert de statistischen van onze pushberichten. Zo kan Cleverpush herkennen of en zo ja wanneer onze pushberichten worden getoond en door u aangeklikt.

U kunt uw toestemming voor opslag en gebruik van uw persoonsgegevens voor ontvangst van onze pushberichten en de hiervoor beschreven statistische verzameling te allen tijde herroepen met effect voor de toekomst. Hiervoor kunt u de instelling van pushberichten in uw browser wijzigen. Als u gebruik maakt van onze pushberichten op een desktopcomputer met Windows kunt u de ontvangst van onze pushberichten ook beëindigen met een klik op de rechtermuis in de instelling in het pushbericht.

Uw gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het verzameldoel. Uw gegevens worden zolang opgeslagen als het abonnement op onze pushberichten actief is. Meer informatie hierover vindt u op: https://cleverpush.com/faq.

10.4 Mention Me

Deze website maakt gebruik van een referral-marketingprogramma van Mention Me Ltd, Kennington Park, 1-3 Brixton Rd, Londen, SW9 6DE.

Via het Mention Me programma stellen wij onze klanten in staat om ons aan te bevelen aan hun vrienden. Wij belonen zowel de verwijzer als de doorverwezen vriend, als de doorverwezen vriend ook klant van ons wordt.

Voor dit doel zullen de naam en het e-mailadres van de verwijzer aan Mention Me worden meegedeeld in overeenstemming met ons privacybeleid en in overeenstemming met de DS-GVO, zodat Mention Me de dienst voor ons kan uitvoeren.

Zodra de klant een aankoop heeft gedaan op deze website, zal een overlay van Mention Me worden weergegeven. De klant (recommender) kan dan zelf beslissen of hij iemand wil aanbevelen of niet. Als de klant ofwel de recommender besluit dit te doen, heeft hij/zij de mogelijkheid om een persoonlijk aangemaakte link naar een vriend(in) te sturen via mail. Een aanbeveling is niet alleen mogelijk via mail, maar ook via Facebook, SMS of WhatsApp. Aansluitend ontvangt zowel de verwijzer als de aanbevolen vriend een beloning voor de aanbeveling, mits de aanbevolen vriend een bestelling heeft geplaatst. De aanbeveling wordt door Mention Me namens Vitafy overgebracht.

Voor dit doel zullen we geselecteerde gegevens van u (e-mailadres, naam en bestelgegevens) met Mention Me delen in gecodeerde, gepseudonimiseerde vorm, zodat u kunt deelnemen aan ons "klanten-werven-klanten programma". Op deze manier kunt u later bepalen via welke en hoeveel bestaande klanten een nieuwe klant is doorverwezen en wie een beloning krijgt voor zijn/haar aanbeveling. Hiervoor worden het e-mailadres, de naam en het IP-adres van de verwijzer verwerkt. Het e-mailadres en het IP-adres van de aanbevolen vriend, in beide gevallen alleen in gepseudonimiseerde vorm.

De verwerking van de gegevens is altijd vrijwillig en met toestemming van de verwijzer of aanbevolen vriend. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. Verder worden er geen gegevens verzameld of verwerkt via het platform. Meer details over de Mention Me-processen voor gegevens vindt u in de Mention Me privacyverklaring, die u hier kunt bekijken: https://mention-me.com/help/privacy_policy_s#referrers

Als u in de toekomst niet meer aan het programma wenst deel te nemen, klik dan hier.

11. Webanalysediensten

11.1 Google (Universal) Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse mogelijk maken van uw websitegebruik. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (incl. van het ingekorte IP-adres) wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die een anonymisering door inkorting van het IP-adres garandeert en een directe persoonsgerelateerdheid uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het hele IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden. Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om uw websitegebruik te analyseren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om andere met het gebruik van de website en internet gepaard gaande diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurd IP-adres wordt niet verbonden met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van deze cookies voorkomen door de instelling van uw browser aan te passen. We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website in dit geval beperkt kan zijn.U kunt bovendien de door de cookie verzamelde gegevens, het gebruik van de website-gerelateerde gegevens (incl. van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de in onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser plug-in of bij browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie te plaatsen. Deze voorkomt in het vervolg de gegevensverzameling door Google Analytics op deze website (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Indien u uw cookies in deze browser wist, dient u opnieuw op deze link te klikken): Google analytics deactiveren Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst “Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd: https://www.privacyshield.gov/list

Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een apparaat overstijgende analyse van bezoekersstromen die wordt uitgevoerd via een user-ID. U kunt in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens“ de apparaat overstijgende analyse van uw gebruik deactiveren. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

U kunt het verzamelen en de opslag van uw gegevens via de user-ID te allen tijde met effect voor de toekomst tegenspreken. Hiervoor dient u Google Analytics op alle door u gebruikte systemen, in een andere browser en op uw mobile eindapparatuur, te deactiveren.

Deze website gebruikt bovendien de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht en interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn de resultaten van de op interesse afgestemde reclame van Google, het Google display netwerk en uit de bezoekersgegevens van derden. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google in het algemeen tegenspreken. U kunt deactiveren met behulp van een browser plug-in van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief voor de browser plug-in of browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie te plaatsen. Deze voorkomt in het vervolg het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website (deze opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Indien u uw cookies in deze browser wist, dient u opnieuw deze link aan te klikken): Google analytics deactiveren Meer informatie over Google (Universal) Aanalytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

11.2 Inspectlet

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen met technologieën van de webanalysedienst “Inspectlet“, beheerd door Inspectlet, Santa Clara, VS (www.inspectlet.com) op basis van ons gerechtvaardigd belang aan de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Uit deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld en geanalyseerd. Hiertoe kunnen cookies worden gebruikt, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de browser van de bezoeker. Deze cookies dienen er onder andere voor om de browser te herkennen.

De door de cookie vergaarde informatie in het pseudonieme gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet verbonden met persoonsgegevens over de gebruiker van het pseudoniem.

Als u het niet eens bent met de opslag en analyse van deze gegevens van uw bezoek aan onze website en u dit voor de toekomst wilt deactiveren, kunt u het gebruik van cookies en daarmee deelname aan de tracking voorkomen. Om de verzameling en opslag van uw bezoekersgegevens in toekomst tegen te spreken, kunt u met behulp van onderstaande link een opt-out cookie van Inspectlet ontvangen. Daarmee worden voortaan geen bezoekersgegevens van uw browser bij Inspectlet meer verzameld en opgeslagen. Inspectlet zal dan een opt-out cookie plaatsen: http://www.inspectlet.com/optout Der Opt-Out-Cookie wird von Inspectlet gesetzt.

11.3 New Relic (New Relic Inc.)

Deze website gebruikt de webanalysedienst New Relic, beheerd door New Relic, Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, VS. Met behulp van New Relic worden op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG gepseudonimiseerde bezoekersgegevens verzameld, geanalyseerd en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld en geanalyseerd. New Relic gebruikt zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van de browser van de bezoeker worden opgeslagen. Deze cookies dienen er onder andere voor om de browser te herkennen en maken zo een nauwkeurige analyse mogelijk van de statistische gegevens. Het IP-adres van de gebruiker maakt deel uit van de verzameling van informatie maar wordt direct na verzameling en vóór opslag gepseudonimiseerd, om persoonsgebondenheid uit te kunnen sluiten.

De New Relic Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst “Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd. New Relic zal in geen geval uw persoonsgegevens verbinden met andere gegevens van New Relic. Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wilt tegenspreken, kunt u uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies. Zo kunt u in het afzonderlijke geval beslissen of u deze wilt accepteren of plaatsing van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Als alternatief kunt u ook op de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU controleren of New Relic reclamecookies in uw browser deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ U vindt de richtlijnen voor gegevensbescherming van New Relic hier: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

11.4 Optimizely (Optimizly Inc.)

Deze website gebruikt de webanalysedienst Optimizely, beheerd door Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, VS. Met behulp van Optimizely worden op grond van ons gerechtvaardigd belang in de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG gepseudonimiseerde bezoekersgegevens verzameld, geanalyseerd en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen met hetzelfde doel gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld en geanalyseerd. Optimizely gebruikt zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de browser van de bezoeker. Deze cookies dienen er onder andere voor om de browser te herkennen en maken zo een nauwkeurige analyse mogelijk van de statistische gegevens. Het IP-adres van de gebruiker is onderdeel van de informatieverzameling maar wordt direct na verzameling en vóór opslag gepseudonimiseerd om persoonsgebondenheid uit te kunnen sluiten. Optimizely Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst „Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Optimizely zal in geen geval uw persoonsgegevens verbinden met andere gegevens van Optimizely. U kunt het verzamelen van gegevens en het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel en het plaatsen van cookies voor de toekomst tegenspreken door op de deze website een zogenaamde opt-out cookie te plaatsen: http://www.optimizely.com/opt_out

Websitebezoekers die kiezen voor de opt-out optie ontvangen geen verdere door Optimizely geplaatste cookies. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies op uw computer algemeen deactiveren door uw browser zo in te stellen dat in het vervolg geen cookies meer worden geplaatst op uw computer c.q. dat de al geplaatste cookies gewist worden. We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website bij het deactiveren van cookies beperkt kan zijn.

U vindt de privacyverklaring van Optimizely hier: https://www.optimizely.com/privacy/

11.5 Snowplow

Deze website gebruikt de open source web-tracking oplossing Snowplow, die wordt beheerd door Snowplow Analytics Ltd., EC2A 4RQ London, UK. Met behulp van Snowplow worden op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG gepseudonimiseerde bezoekersgegevens verzameld, geanalyseerd en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld en geanalyseerd. Webtrekk gebruikt zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de browser van de websitebezoeker. Deze cookies dienen onder andere voor herkenning van de browser en maken zo een nauwkeurige analyse mogelijk van de statistische gegevens. Het IP-adres van de gebruiker is onderdeel van de informatieverzameling maar wordt direct na verzameling en vóór opslag gepseudonimiseerd om persoonsgebondenheid uit te kunnen sluiten. Snowplow tracking gegevens worden uitsluitend op onze trackingserver opgeslagen en verwerkt en niet verbonden met uw persoonsgegevens. U kunt de opslag van deze cookies voorkomen door de instelling van uw browser aan te passen. We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website in dit geval beperkt kan zijn.

11.6 Emarsys WebExtend

Wij gebruiken de service Webextend van onze dienstverlener Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1, A-1150 Wien om op uw interesse afgestemde productaanbiedingen uit ons assortiment toe te zenden. Hiervoor gebruiken we de al bestaande informatie, zoals de ontvangst- en leesbevestiging van e-mails, informatie over de computer en verbinding met internet, het besturingssysteem en platform, uw service-historie, datum en tijdstip van uw bezoek aan de homepage en producten die u heeft besteld of bekeken. Deze informatie gebruiken we uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Wij sturen u aanbiedingen die overeenkomen met uw interesse. Zo vergelijken we bijvoorbeeld welke van onze reclamemails u wel of niet opent om te voorkomen dat u onnodige mails ontvangt. Als alternatief kunt u zich uitschrijven door de afmeldingslink onderaan elke reclamemail. U kunt de opslag van deze cookies voorkomen door de instelling van uw browser aan te passen of de gegevensverwerking met een klik te spreken

11.7 Surveygizmo

Voor de uitvoering van surveys gebruiken wij de software SurveyGizmo, een tool van SurveyGizmo, 4888 Pearl East Circle, Boulder, Colorado 80301, VS. Door deelname aan een survey worden het IP-adres van de deelnemers, informatie over de gebruikte apparaten en browser, informatie over het tijdstip en duur van de survey evenals de in het survey-formulier ingevoerde gegevens van de deelnemers doorgegeven aan SurveyGizmo. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van SurveyGizmo: https://www.surveygizmo.com/privacy/. Als u niet wilt dat uw gegevens door SurveyGizmo worden verwerkt, verzoeken we u niet deel te nemen aan onze survey. U kunt de opslag van deze cookies voorkomen door de instelling van uw browser aan te passen.

11.8 Optinmonsters

Wij gebruiken de software OptinMonster van Retyp, LLC. Dit programma maakt het voor ons mogelijk om pop-ups en andere opt-ins (zoals Floating Bars) op hun website te integreren. De gegevens worden uitsluitend door een actie van de klant verzameld (bijvoorbeeld als de klant zich via een pop-up aanmeldt voor de nieuwsbrief). OptinMonster slaat de verzamelde gegevens niet op hun eigen servers op maar stuurt deze direct door naar een door ons gekozen tool.

Details over de omgang met persoonsgegevens van klanten door OptinMonster vindt u in de privacyverklaring van OptinMonster (https://optinmonster.com/privacy/). U kunt de opslag van deze gegevens voorkomen door de instelling van uw browser aan te passen.

12. Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Deze website gebruikt de conversietracking technologie “Bing Ads“ van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaats in dit geval een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing advertentie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina´s van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Microsoft en wij zien dat de gebruiker heeft geklikt op de advertentie en werd doorgestuurd naar deze pagina (conversiepagina). Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in effectieve marketing.

De met behulp van conversiecookies verzamelde informatie dient ervoor om conversie-statisteken op te stellen, dat wil zeggen het vastleggen hoeveel gebruikers na het aanklikken van een advertentie op een conversiepagina komen. Hierdoor kunnen we het aantal gebruikers tellen dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar een met een conversietracking tag voorziene pagina. We ontvangen geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

De Microsoft Corporation gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst “Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Indien u niet wilt deelnemen aan de tracking kunt u dit tegenspreken door in de instellingen de cookie dat de Bing Ads conversie-tracking plaatst via uw browser te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietracking statistieken. Als alternatief kunt u ook op de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU controleren of Microsoft reclamecookies in uw browser plaatst en deze deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Meer informatie over de privacyverklaring van Microsoft Bing Ads vindt u hier: Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

10.1 Facebook Pixel für die Erstellung von Custom Audiences mit erweitertem Datenabgleich (mit Cookie-Consent-Tool)

Innerhalb unseres Onlineangebotes wird das sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Netzwerkes Facebook im Modus des erweiterten Datenabgleichs eingesetzt, welches von Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland ("Facebook“) betrieben wird.

Auf Basis seiner ausdrücklichen Einwilligung wird, wenn ein Nutzer auf eine bei Facebook ausgespielte, von uns geschaltete Werbeanzeige klickt, der URL unserer verknüpften Seite durch Facebook Pixel ein Zusatz angefügt. Sodann wird dieser URL-Parameter nach Weiterleitung in den Browser des Nutzers per Cookie eingeschrieben, welches unsere verknüpfte Seite selbst setzt. Zusätzlich werden von diesem Cookie spezifische Kundendaten wie beispielsweise die Mailadresse, die wir auf unserer mit der Facebook-Anzeige verknüpften Webseite bei Vorgängen wie Kaufabschlüssen, Kontoanmeldungen oder Registrierungen sammeln, erfasst (erweiterter Datenabgleich). Das Cookie wird von Facebook Pixel sodann ausgelesen und ermöglicht eine Weiterleitung der Daten, inklusive der spezifischen Kundendaten, an Facebook.

Mit Hilfe des Facebook-Pixels mit erweitertem Datenabgleich ist es Facebook einerseits möglich, die Besucher unseres Onlineangebotes als Zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. "Facebook-Ads") genau zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook-Pixel mit erweitertem Datenabgleich ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, welche wir an Facebook übermitteln (sog. „Custom Audiences“). Mit Hilfe des Facebook-Pixels mit erweiterten Datenabgleich möchten wir ebenfalls sicherstellen, dass unsere Facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. So können wir weiter die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auswerten, indem wir nachvollziehen, ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden (sog. „Conversion“). Gegenüber der Standard-Variante von Facebook Pixel hilft die Funktion des erweiterten Datenabgleichs uns, die Effektivität unserer Werbekampagnen besser zu messen, indem sie mehr zugeordnete Conversions erfasst.

Alle übermittelten Daten werden von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook- Datenverwendungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. Die Daten können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen.

Diese Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Eine Einwilligung in den Einsatz des Facebook-Pixels darf nur von Nutzern, die älter als 16 Jahre alt sind, erklärt werden. Falls Sie jünger sind, bitten wir Sie, Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fragen.

Die durch Facebook erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server von Facebook übertragen und dort gespeichert, hierbei kann es auch zu einer Übermittlung an die Server der Facebook Inc. in den USA kommen. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, entfernen Sie das im auf der Website eingebundenen „Cookie-Consent-Tool“ gesetzte Häkchen neben der Einstellung für den „Facebook“.

Nosto (Nosto Solutions Ltd.)

Deze website gebruikt de retargeting technologie van Nosto Solutions Ltd., Schützenstr. 6, 10117 Berlin (“Nosto“). Deze technologie maakt het mogelijk om bezoekers van onze website die al interesse hebben getoond in onze shop en onze producten, doelgericht met gepersonaliseerde reclame te benaderen. Het tonen van reclame vindt plaats op basis van een op een cookie gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag waarvan geen persoonsgegevens werden opgeslagen. In het geval van de retargeting technologie wordt een cookie geplaatst op uw computer of mobiel eindapparatuur om gepseudonimiseerde gegevens te verzamelen over uw interesse en zo de reclame individueel aan te kunnen passen aan de opgeslagen informatie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op uw computer of mobiele eindapparatuur. U krijgt daardoor reclame te zien die met hoge waarschijnlijkheid overeenkomt met uw interesse in bepaalde producten en informatie. Voor zover de verzamelde informatie persoonsgerelateerd is, vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in het toezenden van gepersonaliseerde reclame en marktonderzoek. U kunt het plaatsen van cookies voor reclamedoeleinden tegenspreken door uw browser zo in te stellen, dat voortaan geen cookies meer op uw computer kunnen worden geplaatst c.q. al geplaatste cookies worden gewist. We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website bij het deactiveren van alle cookies beperkt kan zijn. Meer informatie en de privacyverklaring met betrekking tot reclame en Nosto vindt u hier: http://www.nosto.com/de/geschaftsbedingungen/

Criteo (Criteo SA)

Auf dieser Website werden durch die Technologie von Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankreich („Criteo“), mithilfe von Cookie-Textdateien Informationen über das Surfverhalten der Websitebesucher in pseudonymisierter Form gesammelt, gespeichert und ausgewertet. Criteo analysiert anhand eines Algorithmus das Surfverhalten und kann anschließend gezielte Produktempfehlungen als personalisierte Werbebanner auf anderen Websites (sog. Publishern) anzeigen. In keinem Fall können die erfassten Daten dazu verwendet werden, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren. Eine andere Verwendung oder Weitergabe an Dritte erfolgen nicht.

Alle oben beschriebenen Verarbeitungen, insbesondere das Setzen von Cookies für das Auslesen von Informationen auf dem verwendeten Endgerät, werden nur dann vollzogen, wenn Sie uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO dazu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie diesen Dienst in dem auf der Webseite bereitgestellten „Cookie-Consent-Tool“ deaktivieren.

13. Gebruik van een live chat systemen

Zendesk (voormaals Zopim)

Op deze website worden met technologieën van Zendesc Inc., 1019 Market St, San Francisco, VS (https://www.zendesk.com/) gepseudonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met een webanalyse als doel en voor het uitvoeren van live chatsystemen voor het beantwoorden van live supportaanvragen. Uit deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt waarvoor cookies kunnen worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het tussengeheugen van de browser van de websitebezoeker. Door cookies kan de browser o.a. de bezoeker herkennen. Voor zover de verzamelde informatie persoonsgerelateerd is, vindt verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in effectieve klantondersteuning en statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisering van de website. De met deze Zendesk technologieën verzamelde gegevens worden, zonder nadrukkelijke toestemming van betrokkene, niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet verbonden met persoonsgegevens over de gebruiker van het pseudoniem. Om de opslag van Zendesk cookies te voorkomen kunt u uw browser zo instellen dat er voortaan geen cookies meer worden geplaatst op uw computer c.q. dat al geplaatste cookies gewist worden. Het deactiveren van alle cookies kan er wel toe leiden dat sommige functies op onze website niet meer optimaal functioneren. U kunt het verzamelen en opslaan met als doel de aanmaak van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde met effect voor de toekomst deactiveren door uw bezwaar in een korte e-mail aan de in het colofon vermelde e-mailadres te sturen. Zendesk Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst „Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Tools en overig

14.1 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Google“). Deze functie dient in de eerste plaats voor het kunnen maken van onderscheid tussen de invoer door een natuurlijk persoon of dat er sprake is van misbruik door geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en andere gegevens die nodig zijn voor de reCAPTCHA dienst naar Google. Dit wordt uitgevoerd overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in de constatering van individuele wilsvrijheid van handelen op internet en het voorkomen van misbruik en spam.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst „Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de Google privacyverklaring vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl/

14.2 Gebruik van Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een web-dienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten en waarop geografische informatie wordt getoond. Door gebruik te maken van deze dienst kunt u onze locatie zien en een indien van toepassing de locatie makkelijker vinden.

Wanneer u een van de sub-pagina's bezoekt waar de Google Maps-kaart in is opgenomen, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar de servers van Google en daar opgeslagen. Dit vindt plaats of Google nu wel of niet een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent ingelogd bij Google worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u hier bezwaar tegen hebt, dient u uit te loggen voordat u de activeringsknop gebruikt. Google slaat uw gegevens op (ook voor niet-ingelogde gebruikers) als een gebruiksprofiel en evalueert deze gegevens. Overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG is een dergelijke evaluatie gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Google in het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op maat gemaakt ontwerp van de website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruikersprofiel. Indien u gebruik wilt maken van dit recht dient u contact op te nemen met Google.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst „Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Als u het niet eens bent met de toekomstige verwerking van uw gegevens door Google vanwege het gebruik van Google Maps, bestaat ook de mogelijkheid om de web-dienst van Google Maps volledig te deactiveren door de instelling JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee de (land)kaarten op deze internetpagina kunnen dan niet meer gebruikt worden.

De gebruikersvoorwaarden van Google kunt u inzien op: https://policies.google.com/terms?hl=nl. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u op: https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html. En uitvoerige informatie over bescherming persoonsgegevens in samenhang met gebruik van Google Maps vindt u op de internetpagina van Google („Google Privacy Policy“): https://policies.google.com/privacy?hl=nl

14.3 Trusted Shops Trustbadge

Om het keurmerk van Trusted Shops te tonen en om het Trusted Shops-lidmaatschap voor kopers aan te bieden na plaatsing van een bestelling, voorziet deze website in de Trusted Shops Trust Badge. Dit is het belangrijkste deel van de afweging van legitieme belangen ter bescherming van de optimale marketing van onze diensten overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daaraan verbonden diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Köln. Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op met uw IP-adres, datum en tijdstip van oproep, verzonden hoeveelheid gegevens en de inkomende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden niet uitgelezen en na zeven dagen automatisch overschreven. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops als u na het plaatsen van een bestelling besluit om van Trusted Shops-producten gebruik te maken en al bent geregistreerd. In dit geval is de overeenkomst die u heeft gesloten met Trusted Shops van toepassing.

14.4 Google Tag-Manager

Onze website gebruikt Google Tag Manager, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De tag manager wordt gebruikt om tracking-tools en andere diensten, zogenaamde web-tags te beheren. Een tag is een element dat wordt geplaatst in de brontekst van onze website om bijvoorbeeld vastgestelde gebruiksgegevens vast te leggen. Voor de Google Tag Manager is geen gebruik van cookies vereist. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat de gebruiksgegevens die onze partners nodig hebben (zie de hierboven beschreven procedures voor gegevensverwerking) aan hen worden doorgegeven. De gegevens worden gedeeltelijk verwerkt op een server van Google in de VS. In het geval dat persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS heeft Google zich aangemeld bij het VS/EU ”Privacy Shield” overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG dat is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om meerdere tags op een eenvoudige manier te integreren en beheren op onze website.

14.5 Amazon Web Services

Uw gegevens worden gedeeltelijk verwerkt op servers die door Amazon Web Services beschikbaar worden gesteld, een dienst van Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, VS (“AWS“). Via de server van AWS wordt een verbinding gemaakt met uw apparaat met de inhoud van onze website. De server die wij gebruiken, bevindt zich doorgaans in de Europese Unie. Om technische redenen kan een deel van uw gegevens ook in landen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, vooral in de VS. Om de bescherming van uw gegevens ook in dit geval te garanderen, neemt AWS deel aan de VS/EU ”Privacy Shield”. We hebben bovendien een speciale overeenkomst gesloten met AWS die aansluit bij de eisen van de standaardcontractclausules van de Europese Commissie. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 S. 1 sub f AVG en berust op ons gerechtvaardigd belang om de inhoud van onze website veilig en betrouwbaar op te slaan door externe dienstverleners en bovendien onze inspanning voor het beschikbaar maken van onze website te reduceren.

14.6 Idealo

Op onze website staat het logo van onze partner Idealo (Idealo Internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin). Bij een bezoek aan onze website wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie doorgestuurd naar de server van Idealo. Deze informatie wordt zeven dagen in een zogenaamde serverlog-file opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij buiten u om verzameld en tot de automatische verwijdering opgeslagen:

 • IP-adres van de computer;
 • datum en tijdstip van uw bezoek;
 • naam en URL van het opgeroepen bestand;
 • bron waarvandaan u naar onze website werd geleid (Referrer-URL);
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer evenals de naam van uw accessprovider.
 • De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website te kunnen tonen. Daartoe dient het IP-adres voor de duur van de sessie te worden opgeslagen. De opslag in logfiles vindt plaats om de werking van de website te kunnen garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor optimalisering van de website en voor veiligstelling van de informatietechnologische systemen. Er vindt geen opslag plaats van deze gegevens in combinatie met andere persoonsgegevens. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 sub f AVG.

  14.7 Chatchamp

  Deze website gebruikt een dienst van Chatchamp UG (beperkt aansprakelijk), Grafinger Str. 6, 81671 München, hierna “Chatchamp”, waarbij gegevens worden verzameld en opgeslagen en van waaruit gebruikersprofielen worden opgesteld. Chatchamp gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website om uw relevante berichten te kunnen sturen via Instant Messenger. Hiervoor wordt o.a. de volgende informatie verzameld: geopende bestanden en websites waarop werd geklikt, producten, winkelmanden.

  Chatchamp baseert zich op een op deze website geïmplementeerde programmacode (“Chatchamp Pixel“). Deze programmacode kan bij het bezoek aan de website zorgen voor opslag van bepaalde informatie op uw eindapparatuur door middel van cookies maar ook voor overdracht van bepaalde informatie aan een server van Chatchamp. Als u de website toestemming geeft om u te benaderen via Instant Messenger, heeft dat ook tot gevolg dat gegevens worden overgedragen aan de server van Facebook in de VS. Daartoe behoort ook de informatie die bij een bezoek aan de website via het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) en die technisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld uw IP-adres. Hier kunnen ook cookies toe behoren die al eerder zijn opgeslagen op uw eindapparatuur, bijvoorbeeld uw Facebook gebruikers-ID. Bij een bezoek aan de website ziet Facebook dit en ook welke pagina´s u heeft bezocht. Als u een gebruikersaccount bij Facebook heeft, kan Facebook deze informatie herleiden naar uw gebruikersaccount.

  Meer informatie over het verzamelen en het gebruik door Facebook evenals over uw rechten hieromtrent en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

  Als u niet wilt dat de verzamelde inhoud aan uw Facebookaccount wordt ggekoppeld, kunt u zich via de browser uit Facebook uitloggen. U kunt de gegevensverzameling voor dit doel tegenspreken door add-ons op uw browser te installeren of door het deactiveren van cookies in uw apparaat- of browserinstellingen.

  Meer informatie over gegevensbescherming bij Chatchamp vindt u op: https://www.chatchamp.com/privacy entnehmen.

15. Rechten van de betrokkene

15.1 De van toepassing zijnde wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens biedt u uitgebreide wettelijke bescherming (informatie- en interventierechten) tegen de voor verwerking van uw gegevens verantwoordelijke. Hieronder informeren wij u daarover:

 • recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de GDPR: u heeft in het specifieke geval recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de termijn van opslag, het bestaan van een recht op rectificatie, beperking van de verwerking, reclame bij de toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en eventueel zinvolle informatie over de gebruikte logica en de u betreffende reikwijdte als ook de gewenste effecten van deze verwerking, uw recht op informatie over welke garanties er zijn overeenkomstig art. 46 AVG bij het doorsturen naar derde landen;
 • recht op correctie overeenkomstig art. 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke correctie als er onvolledige of onjuiste gegevens van u in ons gegevensbestand zijn opgeslagen;
 • recht op verwijdering overeenkomstig art. 17 AVG: u heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 17 par. 1 AVG. Dit recht is niet van toepassing in het specifieke geval van verwerking van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting om redenen van openbaar belang of als er sprake is van gelding, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG: u heeft het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van de gegevens wordt onderzocht, als u verwijdering van uw gegevens vanwege ontoelaatbaarheid en in plaats daarvan beperking van de gegevensverwerking eist, als u uw gegevens nodig heeft om uw recht op verweer uit te oefenen of zich te verdedigen tegen rechtsvorderingen, of wanneer u verweer op grond van uw specifieke omstandigheden aangetekend hebt, voor de tijd dat nog niet vaststaat of onze wettelijke belangen die van u overstijgen;
 • recht op informatie overeenkomstig art. 19 AVG: als u het recht op informatie, verwijdering of beperking van de verwerking van de gegevens tegenover de verantwoordelijke gebruikt, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, te informeren over deze verwijdering of beperking van de verwerking van de gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of tot onevenredig hoge kosten leidt. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, algemeen leesbaar format te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen voor zover dit technisch mogelijk is;
 • recht op herroeping overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG: u heeft het recht om een eenmaal gegeven toestemming tot verwerking van de gegevens te allen tijde te herroepen met effect voor de toekomst. In het geval van herroeping zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen, indien verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een rechtsgrond waarvoor geen toestemming vereist is. Herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van inwilliging van de herroeping van de verwerking van de persoonsgegevens tot aan de herroeping;
 • recht op beroep overeenkomstig art. 77 AVG: als u van mening bent dat met de verwerking van uw persoonsgegevens de AVG wordt geschonden, heeft u, onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, uw standplaats of plaats van de vermeende schending.

15.2 JURIDISCH RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGINGWEGING UW PERSOONSGEGEVENS WILLEN VERWERKEN OP BASIS VAN ONZE GELDENDE WETTELIJKE BELANGEN, HEEFT U, OM PERSOONLIJKE REDENEN EN VANUIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, HET RECHT OM NU EN IN DE TOEKOMST BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DIT PROCES.

ALS U VAN UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIK MAAKT, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING ALS WIJ DWINGENDE EN GERECHTVAARDIGDE GRONDEN KUNNEN VOORLEGGEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKING DE HANDHAVING, UITOEFENING EN VERDEDIGING VAN EEN RECHTSVORDERING DIENT.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS ZIJN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, DAN HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIT DOEL. U KUNT UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS ALS BOVEN BESCHREVEN.

ALS U VAN UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIK MAAKT, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN.

16. Opslagduur van persoonsgegevens

De duur voor opslag van persoonsgegevens is gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen (zoals handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de gegevens dan ook vernietigd voor zover deze voor de overeenkomst niet langer van belang zijn en/of er aan onze kant geen legitiem noodzakelijkheid meer bestaat.

18. Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om steeds te kunnen voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te kunnen brengen bijvoorbeeld voor de invoering van nieuwe diensten. Bij uw volgende bezoek is dan het nieuwe privacybeleid van toepassing.

💌GYMQUEEN nieuwsbrief

22% WELKOMSTKORTING!

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en mis geen enkele aanbieding meer.

Ik wil graag regelmatig informatie over actuele trends, aanbiedingen en kortingsbonnen van gymqueen.nl ontvangen per e-mail en post. Je kunt je te allen tijde afmelden via de afmeldlink in elke e-mail of via info@gymqueen.nl . Met mijn registratie ga ik akkoord met de ALV en het privacybeleid.